Saturday, 21/07/2018 - 18:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỘC NINH

Hướng dẫn công tác dạy thêm học thêm và dạy 2 buổi trên ngày năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn công tác dạy thêm học thêm và dạy 2 buổi trên ngày năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2017
Ngày hiệu lực:
01/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/08/2017
Ngày hiệu lực:
12/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/08/2017
Ngày hiệu lực:
01/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/08/2017
Ngày hiệu lực:
01/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/08/2017
Ngày hiệu lực:
01/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực