Saturday, 24/03/2018 - 22:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỘC NINH
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Hội đồng thi Trường THPT Lớp Xếp loại tốt nghiệp
NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 15/05/1997 Nữ THCS Lộc Thái
PHAN THỊ HỒNG YẾN 30/07/1997 Nữ THCS Lộc Thái
HỒ NGỌC YẾN 12/02/1997 Nữ THCS Lộc Thiện
LÊ THỊ KIM YẾN 22/10/1996 Nữ THCS Lộc Thiện
MAI HOÀNG HẢI YẾN 12/06/1996 Nữ THCS Lộc Hiệp
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 21/08/1996 Nữ THCS TT Lộc Ninh
TRẦN NHƯ Ý 09/02/1997 Nữ THCS TT Lộc Ninh
ĐẶNG KIM YẾN 12/01/1997 Nữ THCS LộcTấn
DIÊM THỊ HOÀNG YẾN 27/06/1997 Nữ THCS Lộc Thái
VŨ THỊ THANH XUÂN 04/04/1997 Nữ THCS Lộc Quang
NGUYỄN THỊ THU XUÂN 23/12/1997 Nữ THCS LộcTấn
TRẦN THỊ LỆ XUÂN 28/02/1997 Nữ THCS LộcTấn